Rodzicom, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje, budować lepszą relację z dzieckiem, rozumieć jego zachowania, proponujemy udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, prowadzonych w 2 grupach: dedykowanej rodzicom dzieci w wieku szkoły podstawowej i rodzicom nastolatków.

Warsztaty to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka. Uczęszczając na kolejne spotkania rodzice uczą się: jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcić dziecko do współpracy, jak działają kary i co robić zamiast karania, jak zachęcać dzieci do samodzielności, jakiego rodzaju pochwały stosować, aby budowały adekwatne poczucie własnej wartości, jak uwolnić dziecko od grania ról, jak wspólnie rozwiązywać problemy. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników.