KLUB MŁODZIEŻOWY

Spotkania dla młodzieży w wieku 13-17 lat mieszkających bądź uczących się na terenie Pragi Południe. Młode osoby uczęszczają na zajęcia w sposób regularny. Grupa jest relatywnie stała, a dzieci które pojawiły się kilka lat temu, w dużej mierze wciąż uczestniczą w spotkaniach.

Klub skierowany jest przede wszystkim do młodych osób zmagających się z trudnościami dotyczącymi relacji z rówieśnikami, rodzicami, sytuacjami społecznymi, znajdujących się na etapie poszukiwania siebie, czujących się niezrozumiałymi czy zagubionymi. Jest to miejsce dla młodzieży, która doświadczyła przemocy rówieśniczej, mająca trudną sytuację rodzinną, będąca w spektrum autyzmu czy przechodząca kryzys i będąca pod opieką specjalistów.
Podczas zajęć staramy się zapewnić młodzieży poczucie bezpieczeństwa dając przestrzeń i możliwość budowania relacji z dorosłymi-wychowawcami, w której otrzymają wsparcie i zrozumienie. Nasza młodzież może korzystać z rozmów indywidualnych z Wychowawczyniami, doświadczyć wsparcia w trudnych sytuacjach.
Bezpieczna przestrzeń, która jest odpowiedzią na wiele potrzeb uczestników, dotyczy również przynależności do grupy rówieśniczej, w której dbamy o to by nie było przejawów żadnego rodzaju przemocy. Stworzenie takich warunków daje możliwość pracy socjoterapeutycznej. Klub Młodzieżowy stanowi płaszczyznę do wypowiadania swoich opinii, uczymy bez przemocowej wymiany argumentów, konstruktywnego wyrażania swoich emocji i radzenia sobie z nimi w sytuacjach społecznych. Poszerzamy wiedzę z zakresu rozumienia świata, kształtujemy tolerancję i wyrozumiałość..
Dodatkowo, nasza młodzież w ramach zajęć ma sposobność kontaktu z różnymi sytuacjami społecznymi, poznawania nowych miejsc i poszerzania swojej wiedzy ogólnej. Taką możliwość młodzież otrzymuje podczas spotkań klubu gdzie organizujemy zajęcia kreatywno-rozwojowe i warsztaty. Są to również różnego rodzaju wycieczki, wyjścia oraz wyjazdy.

W przypadkach gdy nasza młodzież wykazuje większe potrzeby niż te, jakimi możemy zaopiekować się w ramach Klubu, wspieramy młodzież i ich rodziny w znalezieniu odpowiednich miejsc czy specjalistów.

Przed przystąpieniem do zajęć nastolatki i ich rodzice / opiekunowie uczestniczą w wywiadzie. O przyjęciu do grupy decydują Tutorki.

Zajęcia odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez dwie Tutorki. Każde zajęcia zawierają czas planowany oraz swobodny.
Wtorki są to przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, czwartki natomiast kreatywno-rozwojowe.