Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

   Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko to organizacja non – profit, działająca na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży a także dorosłych i ich środowiska społecznego.

Nasze wartości to dbałość o jakość więzi między ludźmi w relacjach i w społeczności oraz szacunek dla różnorodności.

Wierzymy, że to co robimy w skali mikro – w relacjach między nami a odbiorcami naszych działań, naszymi darczyńcami i partnerami znajduje odbicie na szerszą skalę w społeczności. Tworzymy klimat wsparcia i wzajemności, który sprzyja eliminowaniu barier zakłócających rozwój dzieci i młodzieży, ale i dobrostan dorosłych.

   Beneficjenci

Bez nich by tu nas nie było… Obecnie większość stanowią mieszkańcy okolic Grochowa i Kamionka, ale zdarzają się projekty otwarte dla mieszkańców całej Warszawy bądź nawet całego województwa. Zależy nam, żeby w jak największym stopniu wspierać działaniami społeczność lokalną, której jesteśmy częścią, dlatego nasze projekty kierujemy do ludzi w różnym wieku. Pracujemy z osobami, które ze względu na trudną sytuację rodzinną, zawodową lub materialną potrzebują specjalistycznego, wielowymiarowego wsparcia (psychologicznego, prawnego itd.), aby stawić czoło problemom, z którymi się borykają.

   Kiedyś...

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” powstało w 2004 roku jako kontynuacja Społecznej Inicjatywy Pracowników i Studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, mającej na celu nawiązanie kontaktu pomiędzy uczelnią a społecznością lokalną oraz wspieranie instytucji działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Założycielami byli pracownicy i studenci SWPS oraz osoby znające lokalne środowisko oraz jego potrzeby
w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

   ...i dziś

Stowarzyszenie liczy 26 członków. Od 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami!