• Wpłacając pieniądze na konto

BGŻ BNP Paribas 79 1750 0012 0000 0000 4105 5677

W formie jednorazowej lub stałej darowizny. Każda, najmniejsza nawet kwota, jest dla nas wsparciem w bieżącej działalności.Pracownicy mogą wypełnić i złożyć w Dziale Kadr deklarację jednorazowej wpłaty z przeznaczeniem na wykończenie lokalu i/lub deklarację o comiesięcznym potrącaniu z wynagrodzenia określonej kwoty i przekazywanie jej na rzecz Stowarzyszenia. Takie stałe darowizny są dla nas szczególnie ważne, pozwalają bowiem na zaplanowanie wydatków oraz na pokrywanie regularnych kosztów prowadzenie działalności statutowej, takich jak energia elektryczna, obsługa księgowa, pomoc do zajęć, posiłki dla dzieci, środki czystości itp.

  • Oferując nam pomoc rzeczową, taką jak materiały plastyczne i biurowe, materiały wykończeniowe, środki czystości, sprzęt AGD itp.

Wszystkie darowizny na rzecz Stowarzyszenia (finansowe i rzeczowe) mogą być podstawą do skorzystania z ulgi z tytułu darowizny (zgodnie z art.26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  • Można nam także przekazać 1,5 % podatku, gdyż w od października 2009 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego - KRS 0000209533.

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” jest organizacją non-profit, co oznacza, że wszystkie otrzymane przez nas środki są przeznaczone na realizację celów statutowych.