Konsultacje pedagogiczne mają na celu poradnictwo wychowawcze i rozwiązywanie trudności pojawiających się w funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej lub sytuacji domowej. Pedagog podpowiada jak skutecznie i mądrze radzić sobie z trudnościami w codziennym kontakcie z dzieckiem, realizowaniu obowiązków, z trudnościami szkolnymi dziecka oraz jakie są alternatywne metody i formy pracy z dzieckiem.