Zarząd

Izabela Śliwińska – prezes
Magdalena Śniegulska – wiceprezes
Maja Olsen– członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Lipiec– przewodnicząca
Maria Zuzanna Smoleńska
Aleksandra Wilkin-Day

Koordynatorzy

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy
Mariola Stawiarz-Staszewska - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego - Centrum Aktywnego Dziecka
Jolanta Ziemienowicz - koordynatorka merytoryczny projektu "Rodzina Wspólna Sprawa IV"
Anna Wieczorek - koordynator szkół
Izabela Śliwińska - lider projekt "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0"
Izabela Śliwińska - opiekun Poradni Specjalistycznej projekt "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0"

 

Biuro

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy

Katarzyna Suligowska - koordynator Poradni
Dominika Wilgórska - asystent Poradni

                                                                              Oksana Stratiuk - asystentka administracji