Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne.

Mediacja ma na celu stworzenie stronom konfliktu warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia bez interwencji sądu. Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności mediatora.