Interwencja kryzysowa jest formą oddziaływania nastawioną na zabezpieczenie osoby przeżywającej kryzysy wywoływane zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami osobistymi oraz porażkami życiowymi. W trakcie serii spotkań omawiane są przyczyny interwencji, budowany jest plan działania oraz podejmuje się próbę jego wdrożenia, tak aby klient mógł powrócić do codziennego funkcjonowania.