Głównym celem prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki jest usystematyzowany rozwój motoryczny dziecka, głównie w obszarze motoryki małej, czyli prowadzenie regularnych ćwiczeń poprawiających precyzję ruchów rąk, dłoni i palców.

W czasie zajęć wykonujemy następujące zadania:

– ćwiczenia na początku skupiają się na obręczy barkowej na kończynach górnych, następnie rozwijanie motoryki małej, która ma na celu poprawę ruchów precyzyjnych. W zależności od występujących trudności praca opiera się na wzmacnianiu mięśni kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego oraz głębokiego, doskonaleniu chwytu, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koordynacji oburącz.

– ćwiczenia sprawności ruchowej – motoryka duża (nacisk na wzmocnienie mięśni posturalnych ciała oraz obręczy barkowej, co jest niezbędne do prawidłowej postawy w czasie pisania oraz niwelowania nadmiernej męczliwości),

– ćwiczenia manualne wspomagające precyzyjne ruchy rąk, dłoni i palców wspomożenie czucia dłoni i palców, wyrobienie schematu dłoni, świadomości oraz ruchu poszczególnych palców, praca nad siłą, zręcznością, płynnością ruchów oraz sprawnością dłoni i palców – motoryka mała,

– zabawy z obszaru funkcji ruchowych, czuciowych, koordynacji oko-ręka, praksji, wydłużenia czasu koncentracji, wytrwałości i cierpliwości.

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy różne zabawy ruchowe, ćwiczenia muzyczne, zadania z wykorzystaniem mas plastycznych. Zajęcia są dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz zainteresowań dziecka. Terapia ręki jest przemyślana i kompleksowa, program jest indywidualnie dopasowany do możliwości i trudności każdego dziecka. Podczas tego procesu terapeutycznego nie usprawnia się   poszczególnych części składowych ręki, ale postrzega się  ją całościowo i rozwijana jest świadomość ciała.

Czas: Jedno spotkanie trwa 50 minut, częstotliwość i liczba spotkań określana jest indywidualnie.

Forma: Zajęcia mogą być realizowane w małej grupie lub indywidualnie, zależnie od przewidywanej efektywności. Jest możliwość realizacji zajęć w czasie videorozmowy.

Dla kogo przeznaczona jest oferta: Oferta przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia. Realizujemy ją bezpłatnie dla dzieci od 3 do 8 roku życia zamieszkałych lub uczących się w administracyjnych granicach prawobrzeżnej Warszawy.