Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
Realizowane projekty

Realizowane projekty

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” realizuje aktualnie następujące projekty:

  • Umowa na lata 2020 - 2023 PRD/WSZ/B/VI/1/6/10/1762/LW/2020/34 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - CENTRUM AKTYWNEGO DZIECKA
  • Umowa: UMIA/PS/B/VI/1/6/10/139/2021-2023 - Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0". Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6- 18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek w latach 2021 - 2023.
  • Umowa: UMIA/PS/B/VI/1/6/10/526/2021-2023 z dnia 2021-12-21 Zadanie publiczne “Rodzina Wspólna Sprawa IV” - Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi Południe i Targówka; w latach 2021-2023.
  • Umowa UMIA/PS/B/VI/1/6/10/439/2021-2024 z dnia 2021-12-27 Zadanie publiczne Zwalcz Nudę Ze Wspólnym Podwórkiem realizowane w latach 2021 - 2024 w ramach rozwoju oferty dla mieszkańców m.st Warszawa.
  • Umowa PRD/WSZ/B/VI/3/10/146/LW/2022/33 z dnia 2022-04-05 Projekt "W rytmie życia 2022" realizowany w okresie 1.03.2022 - 31.12.2022
  • Umowa nr PRD/WSZ/B/VI/1/6/10/355/LW/2022/23 z dnia 2022-04-20 Projekt "Rok rozwoju w Centrum Aktywnego Dziecka" realizowany w okresie 1.03.2022 - 31.12.2022
  • Umowa nr FWD-H-2-5 Projekt Przestrzeń Przyjazna Dzieciom finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG i współorganizowany przez Polską Misję Medyczną w okresie od 1.06.2022 do 31.11.2022