Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

NIP: 1132520139
KRS: 0000209533
REGON: 015827191

Konto bankowe Stowarzyszenia :

BNP Paribas  79 1750 0012 0000 0000 4105 5677 (składki członkowskie, darowizny)

Poradnia  Specjalistyczna Stowarzyszenia Wspólne Podwórko

ul. Chrzanowskiego 13, 04-392, Warszawa

tel. 604-442-433 – Poradnia

e-mail: poradnia@wspolnepodworko.org.pl

Centrum Aktywnego Dziecka – Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Stowarzyszenia

ul. Chrzanowskiego 13 lok. U3, 04-392, Warszawa

tel. 604-442-433

Koordynator Szkoły

e-mail:koordynator.szkoly@wspolnepodworko.org.pl

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”

tel. 664-171-721 – Sekretariat

e-mail: stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl