KONTAKT

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
KRS 0000209533

Siedziba:

ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa
tel. kom. 604-442-433 – sekretariat
tel. kom. 792-22-26-26 – poradnia
e-mail: stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl