KONTAKT

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

NIP: 1132520139
KRS: 0000209533

Siedziba i Świetlica Stowarzyszenia:

ul. Chrzanowskiego 13, 04-392Warszawa
tel. 604-442-433 – sekretariat
tel. 664-171-721 – świetlica
tel. 792-22-26-26 – poradnia
e-mail: stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl