Celem konsultacji jest pomoc rodzinie. Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod numerem tel. 604 442 433

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Rodzice, którzy widzą zarówno problemy wychowawcze, jak i własne trudności wynikające z pełnionej roli, chcą lepiej poznać siebie, rozwiązać swoje problemy, a tym samym wpłynąć na jakość relacji ze swoimi najbliższymi, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych. Możliwe jest wsparcie jednej osoby lub całej rodziny podczas spotkania ze specjalistą. Czas trwania konsultacji krótkoterminowej zależy od potrzeb rodziny oraz zgłaszanego problemu.

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW

Rodzice zgłaszający się z indywidualnymi problemami wychowawczymi, otrzymają pomoc, problemy zostaną rozpoznane, a następnie specjalista wspólnie z rodzicem opracuje program indywidualnego wsparcia i sposoby rozwiązania, zostają wyznaczone cele i metody działania. Czas trwania konsultacji krótkoterminowej zależy od potrzeb rodziny oraz zgłaszanego problemu.

KONSULTACJE DLA MAŁYCH DZIECI

Spotkania z dziećmi 0-3 rok życia odbywają się wraz z rodzicami dziecka. Podczas zajęć psycholog uczy rodziców obserwować swoje dziecko, odczytywać jego zachowania, emocje oraz odpowiednio reagować na nie. Rodzice dostają także instruktaż w jaki sposób wspierać rozwój malucha.

KONSULTACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się po pomoc w przypadku :

  • trudności w nauce,
  • problemów związanych z funkcjonowaniem w klasie szkolnej, grupie rówieśniczej ( brak akceptacji, wyśmiewanie, przemoc fizyczna, słowna, przemoc w internecie)
  • problemów rodzinnych,
  • problemów związanych z dojrzewaniem fizycznym i emocjonalnym,
  • uzależnienia od używek.

Otrzymają indywidualna pomoc i wsparcie w rozwiązaniu zgłaszanych problemów, jeśli będzie taka potrzeba otrzymają wsparcie od innych specjalistów bądź konkretnych instytucji.

KONSULTACJE DLA SENIORÓW

Seniorzy również mogą się zgłaszać z indywidualnymi problemami, będą mieli możliwość rozmowy ze specjalistą, który wskaże jak wyjść z poczucia osamotnienia, radzić sobie z odrzuceniem przez najbliższych, być asertywnym w sytuacji nadmiernego wykorzystywania przez rodzinę do „bycia babcią”.