Zrealizowane

W roku 2015 i pierwszej połowie roku 2016, Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” realizowało następujące projekty:

finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa.