Ludzie Stowarzyszenia

Zarząd

Izabela Śliwińska – prezes
Magdalena Śniegulska – wiceprezes
Maja Olsen– członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Lipiec– przewodnicząca
Maria Zuzanna Smoleńska
Aleksandra Wilkin-Day

Koordynatorzy

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy
Iwona Warowna - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego - Centrum Aktywnego Dziecka
Jolanta Ziemienowicz - koordynatorka merytoryczny projektu "Rodzina Wspólna Sprawa III"
Izabela Śliwińska - koordynator finansowy projektu "Rodzina Wspólna Sprawa III"
Agata Jastrzębowska - Tyczkowska - koordynator szkół projekt "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0"
Rafał Miłkowski - lider projekt "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0"
Izabela Śliwińska - opiekun Poradni Specjalistycznej projekt "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0"

Biuro

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy