Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
Indywidualny trening umysłu (tzw. mnemotechniki)

Indywidualny trening umysłu (tzw. mnemotechniki)

Zajęcia są prowadzone indywidualnie, przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym, a zawartość merytoryczna jest każdorazowo dostosowana do możliwości uczestnika.

Mogę być prowadzone online za pośrednictwem jednej z aplikacji do rozmów video.

W ramach treningu umysłowego dzieci ćwiczą z trenerem pamięć roboczą, której pojemność jest powiązana z osiągnięciami szkolnymi. Dodatkowo poznajemy sposoby na zwiększenie wydajności umysłu w obszarze koncentracji i podzielności uwagi, spostrzegawczości, logicznego i kreatywnego myślenia, aby nauka mogła być przyjemna i efektywna.  

W ramach zajęć wykonujemy trening:

  1. UWAGI

Trening uwagi polega na wykonywaniu zadań wymagających długiego skupienia, ignorowania dystraktorów (tzw. „przeszkadzaczy”), a także działania pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach. Ćwiczymy umiejętności, które później dzieci przenoszą na naukę szkolną i życie codzienne.

  1. PAMIĘCI

Poznajemy mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe usprawniające zapamiętywanie m.in. materiału szkolnego. Uczymy jak zapamiętywać daty, mapy, tabele, definicje, trudne pojęcia i słówka z języków obcych. Już po pierwszych zajęciach uczniowie potrafią zapamiętać 30 elementów, co jest nie lada wyczynem. Trenujemy również pamięć roboczą, odpowiadającą za jednoczesne przechowywanie i przetwarzanie informacji. Badania pokazują, że pojemność tej pamięci jest powiązana z osiągnięciami szkolnymi dzieci.

  1. NOTOWANIA

Uczymy, jak dobrze wykonywać notatki metodą Map Myśli (Mind Mapping), angażujące prawą półkulę mózgu. Ta cenna umiejętność pozwala porządkować materiał, ułatwia naukę z różnych źródeł i umożliwia szybkie powtórki.

  1. INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ

Podczas zajęć wykonujemy specjalne ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu: lewą – analityczną, logiczną oraz prawą – artystyczną, obrazową. Współpraca międzypółkulowa jest niezbędnym warunkiem szybkiego i efektywnego zapamiętywania.