Zespół

Poradnia

Maja Olsen - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży
Anna Kozioł - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży
Jolanta Ziemienowicz - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży
Agnieszka Rekosz - psycholog, interwent kryzysowy
Karolina Stanek - psycholog, terapeuta małych dzieci

Rafał Miłkowski - pedagog

Emilia Kauchczew - logopeda
Emilia Zalewska - logopeda
Agnieszka Kozak - logopeda
Katarzyna Szatkowska - logopeda
Małgorzata Sobiesiak - logopeda

Małgorzata Matuszczak - terapeuta ręki
Anna Prokop - terapeuta ręki

Iwona Osik - psycholog, prowadzący trening umysłu, trening pamięci

Agnieszka Rekosz - psycholog, trener warsztatów umiejętności społecznych
Agata Majewska - psycholog, trener warsztatów umiejętności społecznych
Anna Wieczorek - psycholog, trener warsztatów umiejętności społecznych
Dominika Drużka - psycholog, trener warsztatów umiejętności społecznych
Małgorzata Sobiesiak - psycholog, trener warsztatów umiejętności wychowawczych
Anna Kozioł - psycholog, trener warsztatów umiejętności wychowawczych (Akademia Rodzica)

ŚWIETLICA

Beata Żak - Murawska - kierownik placówki
Adrianna Jarmużewska - wychowawczyni