Świetlica

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna to miejsce, w którym każdy jest ważny. Razem, dorośli i dzieci, tworzymy społeczność terapeutyczną, w której uczymy się wspólnego życia, rozmawiania ze sobą, pracujemy nad tym, co utrudnia nam kontakt z innymi ludźmi, rozwiązywaniem sytuacji trudnych, określaniem swojego zdania i osobistych granic. Dzieciaki mają swoje funkcje w społeczności i obowiązki, dzięki czemu uczą się samodzielności, sumienności, dbania o innych i swoje miejsce, codziennych prac związanych z przygotowaniem sobie miejsca do nauki, zabawy, posiłku. Mogą poznawać te przyjemne i mniej przyjemne konsekwencje swoich działań, zobaczyć jak reagują na nie inni, uczą się jak zmieniać swoje zachowanie. Wszyscy uczestniczą w grupach socjoterapeutycznych, które wspierają proces zmian i pracy nad swoimi trudnościami oraz w zajęciach dodatkowych, które pomagają odnaleźć pasję i sposób na organizację swojego wolnego czasu.