Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” realizuje aktualnie następujące projekty:

 

  • „Rodzina – wspólna sprawa” - program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

  • „W rytmie życia” - program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

  • „Szkoła po godzinach 2. 0” – program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

  • „Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego program finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

  • „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0” - program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa