Ludzie stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Wspólne Podwórko

 

Zarząd

Rafał Miłkowski– prezes
Agnieszka Turula - wiceprezeska
Weronika Rogulska– członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Lipiec– przewodnicząca
Maria Zuzanna Smoleńska
Izabela Śliwińska

Biuro

Joanna Kowaluk-Szarek – asystent biura
Ewa Olczak – koordynator finansowy