Ludzie Stowarzyszenia

Ludzie Stowarzyszenia

Zarząd

Izabela Śliwińska– prezes
Jolanta Ziemienowicz - wiceprezes
Maja Olsen– członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Lipiec– przewodnicząca
Maria Zuzanna Smoleńska
Aleksandra Wilkin-Day

Koordynatorzy

Ewa Olczak – koordynator finansowy
Martyna Korejwo - kierownik świetlicy
Rafał Miłkowski - koordynator programu "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"
Agnieszka Turula - koordynatorka programu "Rodzina Wspólna Sprawa II"

Biuro

Joanna Kowaluk-Szarek – asystent biura