Ludzie Stowarzyszenia

Zarząd

Izabela Śliwińska– prezes
Jolanta Ziemienowicz - wiceprezes
Maja Olsen– członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Lipiec– przewodnicząca
Maria Zuzanna Smoleńska
Aleksandra Wilkin-Day

Koordynatorzy

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy
Beata Żak-Murawska - kierownik świetlicy
Rafał Miłkowski - koordynator merytoryczny projektu "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"
Jolanta Ziemienowicz - koordynatorka merytoryczny projektu "Rodzina Wspólna Sprawa III"
Izabela Śliwińska - koordynator finansowy projektu "Rodzina Wspólna Sprawa III"

Biuro

Agata Skrzeczyńska – koordynator administracyjno-finansowy