WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Wiemy, że warto docierać do jak największego grona beneficjentów. Nie każdy z nich ma możliwość lub zasoby, żeby do nas dotrzeć. Stąd pomysł, aby rozpocząć współpracę z lokalnymi szkołami. Pierwsze działania cykliczne rozpoczęliśmy w 2013 od zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 72 w ramach programu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” i grup socjoterapeutycznych. W roku 2015 rozpoczęliśmy kompleksowe działania w szkołach podstawowych: nr 72 przy ulicy Paca i nr 255 przy ulicy Kamionkowskiej. W obu placówkach prowadzimy grupy socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych, cykliczne wsparcie rodziców, wsparcie psychologiczne dzieci, zajęcia logopedyczne i reedukacyjne.
Współpracujemy również z gimnazjami, prowadząc w nich warsztaty integracyjne i komunikacyjne dla poszczególnych klas.

Chcesz aby Twoje dziecko uczestniczyło w takich działaniach? Skontaktuj się z pedagogiem w wybranej placówce.