WARSZTATY DLA RODZICÓW

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Rodzicom, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje, budować lepszą relację z dzieckiem,

rozumieć jego zachowania, proponujemy udział w warsztatach umiejętności

wychowawczych, prowadzonych w 2 grupach: dedykowanej rodzicom dzieci w wieku szkoły

podstawowej i rodzicom nastolatków. Dodatkowo w semestrze letnim prowadzone będą

spotkania dla ojców.

Warsztaty to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na

temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w

wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z

wychowywaniem dziecka. Uczęszczając na kolejne 10 spotkań rodzice uczą się: jak pomóc

dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcić dziecko do współpracy, jak

działają kary i co robić zamiast karania, jak zachęcać dzieci do samodzielności, jakiego

rodzaju pochwały stosować aby budowały adekwatne poczucie własnej wartości, jak uwolnić

dziecko od grania ról, jak wspólnie rozwiązywać problemy. Każdy warsztat to również

praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach

uczestników.